Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Papp Mónika pmskincare.hu URL-címen elérhető jelen weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) fenntartója, mint szolgáltató és a Weboldal megrendelői, valamint a PM Special Skin Care Kft. által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek között fennálló, illetve létrejövő jogviszony feltételeit rendezi.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et, valamint Adatkezelési Tájékoztatónkat (link: https://pmskincare.hu/adatvedelmi-tajekoztato), és amennyiben kérdése merül fel, keressen minket megadott elérhetőségeinken.

A Weboldalon történő böngészéssel, a szolgáltatások igénybevételével (jelentkezéssel/regisztrációval) a Megrendelő jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

 1. Alapvető fogalmak

 

A Weboldalt fenntartó tulajdonos Szolgáltató neve (a továbbiakban „Szolgáltató”):

 

PM Special Skin Care Kft.

Székhely címe: 1162 Budapest, Csömöri út 310.

Cégjegyzékszáma: 01-09-418309

Adószáma: 32326729-2-42

E-mail címe: info@pappmonika.hu

Telefonszáma: +36307256194 (hétköznap 10-17 óra között)

A Weboldal tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

Székhely címe: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

E-mail címe: support@tarhely.eu

Telefonos elérhetősége: +36-1-789-2-789

Megrendelőnek minősülnek azok a természetes személyek, illetve törvényes képviselőik útján eljáró jogi személyek, akik a pmskincare.hu Weboldalon keresztül az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe veszik, akár ellenérték fejében történő szolgáltatás keretében, így pl. tréningre/ tanfolyamra, workshopra, egyéni konzultációra vagy egyéb programra jelentkeznek/regisztrálnak, akár ingyenesen elérhető szolgáltatások, így pl. mini tréningek, egyéb tananyagok letöltése/ megküldése/ingyenes programokon történő részvétel érdekében regisztrálnak a Weboldalon, illetve Termékeket rendelnek meg a Weboldalon keresztül („Megrendelő”).

Megrendelő egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, illetve terméket értékesít; másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Megrendelő ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen:” Szerződő Felek vagy Felek”.

A Szolgáltatás körébe tartozik valamennyi, a Weboldalon aktuálisan található tréning, képzés, illetve oktatási anyagok függetlenül azok megnevezésétől, a szolgáltatás megrendelése alapján a szolgáltatási szerződés távollévők között jön létre a Weboldalon történő megrendeléssel (űrlap kitöltése és elküldése) és a díjelőleg átutalása útján („Szolgáltatás”).

A Szolgáltatások célja szépségipari üzleti módszerek oktatása. 

A Szolgáltatásokon kívül lehetőség van könyvek, hanganyagok megvásárlására is a Weboldalon keresztül („Termék”).

 1. A megrendelés és szállítás, szavatosság, fizetés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatásra vonatkozó megrendelést kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni a Weboldalon keresztül történő regisztráció/ jelentkezés útján, a „Részt veszek!”/ „Jelentkezem”/ „Időpontot kérek” / ”Érdekel!” / „Megrendelem” / „Kérem a minitréninget!” / „Kérem az Ingyenes minitréninget!” stb. gombra/ mezőre történő kattintással és a számlázáshoz, valamint a részvételhez szükséges adatok kitöltésével és elküldésével Szolgáltató részére. Kérem vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatónak egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott megrendeléseket nem áll módjában elfogadni.

Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele – az adott szolgáltatásnál – az ingyenesség kifejezett megjelölése hiányában – fizetési kötelezettséggel jár.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Weboldalon feltüntetett adatok (így különösen a szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, tanfolyamok és egyéb programok időpontjai stb.) a lehető legpontosabbak, illetve mindig aktuálisak legyenek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,-Ft-os, 1 Ft-os vagy hasonlóan irreálisan alacsony ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, természetesen ide nem értve az akciók keretében meghirdetett ingyenesen igénybe vehető tananyagokat, tréningeket, szolgáltatásokat. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szolgáltatások, Termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelt Szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt, illetve kedvezményeket a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A Szolgáltatásokhoz járó bónuszt, illetve kedvezményt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni, amely egyoldalú módosítás a már megtörtént/leadott megrendeléseket nem érinti.

A Szolgáltatás/Termék megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez/termék megrendeléséhez rendelkezésre bocsátani a megjelenő űrlapon:

 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobiltelefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)
 • Ingyenes (online) tréning esetén a Megrendelő neve és e-mail címe, ahová a tananyagot kéri.
 • Számlázási adatok: Név/ cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
 • Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám – Termék megrendelése esetén.

A kiválasztott Szolgáltatás / Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő szállítás útján vagy lehetőség, készpénzes, online fizetés után. Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

A kiszállítást végző futárszolgálat díját az adott Termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a termék vételárával együtt megfizet. A termék megvásárlásáról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan, vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez.

Az árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A megrendeléseket a Szolgáltató a következő 2 (kettő) munkanapon belül dolgozza fel.

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás / Termék főbb jellemzőit a Weboldal a termékleírásoknál tartalmazza. A Weboldal és a Szolgáltatások tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, leírásokat, tájékoztatásokat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Szolgáltató az esetleges elírásokat tudomásszerzést követően javítja. A Megrendelő által megadott adatokban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szavatosság:

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül kiszállítsa, illetve a Szolgáltatásokat a megjelölt határidőben teljesítse. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szolgáltató a változtatások jogát fenntartja azzal, hogy egy esetleges elmaradt program (Szolgáltatás) későbbi időpontban pótlásra kerül, vagy ennek hiányában a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerül Megrendelő részére, Megrendelő választása szerint ebben az esetben.

Termékek esetében – esetleges hiba esetén – kicserélés, ennek hiányában a vételár visszatérítése történik.

Fizetési feltételek:

A Weboldalon keresztül – a fentiekben ismertetett módon történt/leadott – megrendelést követően a Szolgáltató a megrendelésről 48 órán belül visszaigazolást küld Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy Megrendelő részvétele az adott szolgáltatáson, programon, tréningen, tanfolyamon biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj utólag történő megfizetésével jön létre.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PM Special Skin Care Kft.
(székhelye: 1162 Budapest, Csömöri út 310.) adatkezelő által a https://pmskincare.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt – a fizetés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges – személyes adatai átadásra kerülnek a Salonic.hu, mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

 1. Elállás

A Szolgáltatás(ok), illetve Termék(ek) megrendelésével és a fizetéssel a Szolgáltató és Megrendelő között szerződés jön létre jelen ÁSZF szerint, amelyre vonatkozóan az elállási jog az alábbiak szerint gyakorolható:

Elállás fogyasztók esetén:

Jelen pont rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a Megrendelő, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy, illetve a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (díjelőleg fizetéssel) napjától, illetve a Termék(ek) átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének/Termék(ek) átvételének napja között eltelt időben is gyakorolhatja az elállási jogát. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A már igénybe vett Szolgáltatás olyan teljesítésnek minősül, amellyel kapcsolatban elállásnak vagy felmondásnak már nincsen helye, az eredeti állapot nem állítható vissza.

Az elállási jog helyett felmondási jog illeti meg Megrendelőt, ha Szolgáltatót arra kéri, hogy a szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést Megrendelő köteles kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik; vagy a szerződés létrejötte és teljesítése között egyébként nem áll rendelkezésre 14 (tizennégy) nap.

Ha Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállás Egyéni konzultáció esetén:

A Fogyasztó a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (azaz a teljes díj befizetésének) napjától 14 napon belül megkezdheti az elállási jogát – melyet a Megrendelő köteles kifejezetten közölni. 14 napon belüli elállás esetén új időpont kerül egyeztetésre.  Amennyiben az elállást a Megrendelő által lefoglalt konzulációs időpont megkezdése  előtt 48 órán belül közli, vagy egyáltalán nem tájékoztatja a Szolgáltatót, a befiztett díj, azaz a Szolgáltatás ellenértéke nem kerül visszatérítésre.

Az Általános feltételeknek megfelelően 14 napon túl lehetőség van az indoklás nélküli elállásra, ahol igény szerint a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke visszatérítésre kerül, vagy közös megegyezésre új konzultációs időpont kerül kitűzésre.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt …”

Az elállási jog gyakorlása: a Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon vagy elektronikus levélben) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF. I. pontjában található elérhetőségek igénybevételével. A Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási nyilatkozat megérkezését.

Az elállás akkor jogszerű, amennyiben a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel (nem kizárólag a nyilatkozatminta alkalmazásával történhet) , ennek bizonyítása Fogyasztót terheli.

Az írásban gyakorolt elállási jog akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldte a Szolgáltatónak, akár a 14. napon elküldött e-mail is határidőben érvényesítettnek minősül.

A postai úton megküldött levélben történő elállás esetén a postára adás dátuma irányadó abból a szempontból, hogy az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül-e, ezért a Fogyasztó ajánlott levélként postázza elállási nyilatkozatát a postázás dátumának bizonyíthatósága érdekében.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül, saját költségén a Szolgáltató I. pontban megjelölt címére postai úton visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállással kapcsolatosan Fogyasztót semmilyen egyéb költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget átutalás útján téríti vissza.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha termék(ek)et nem rendeltetésszerűen használta.

Fogyasztói jogérvényesítés:

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panaszt tenni a Szolgáltatónál szóban vagy írásban. A panasz és az arra adott válasz írásban rögzítésre kerül. Szolgáltató a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén annak indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló az alábbi békéltető testület eljárást kezdeményezheti:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) veszi át a Budapesti Békéltető Testülettől, amely elérhető az odr@itm.gov.hue-mail címen.

 

Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

Amennyiben Megrendelő nem minősül fogyasztónak, az alábbi szabályok irányadók:

A fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállhat a vásárlástól a Szolgáltatás(ok) teljesítésének megkezdése előtt, azonban köteles Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni. Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a megrendelés visszaigazolását követően a díjfizetés megtörténtének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő fentiek szerint megfelelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget vagy részbeni teljesítés esetén annak arányos részét; Termékek esetén a szállítási költség és egyéb költségek kivételével. Megrendelő ez esetben is köteles visszaküldeni az általa már átvett Termék(ek)et.

 

 1. A Szolgáltató felelősségének kizárása

 

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő vagy a Weboldalon böngésző más személy számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltatások vonatkozásában megbízási szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amely szerint a Szolgáltató az elvárható gondossággal jár tevékenysége során. Ennek megfelelően Megrendelő a jelentkezéssel/ regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejött megbízási szerződés nem keletkeztet eredményfelelősséget Szolgáltató esetében, a tanultak alkalmazása, gyakorlása Megrendelő feladata.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Megrendelőt feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Megrendelő által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. Megrendelő előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (korlátlan felelősséggel) tartozik.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Szolgáltató független kapcsolódásokat (hyperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

 • Szerzői jogok

Jelen Weboldalon található workshopok, tréningek, blogcikkek tematikája és anyaga, valamint a pmskincare.hu oldalon található valamennyi tartalom Papp Mónika kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A Weboldalon található saját fejlesztésű tréningek, workshopok, tanfolyamok, e-bookok és hanganyagok, valamint további online anyagokra a Szolgáltató a PM Special Skin Care Kft. részére biztosított felhasználási jogot.

Papp Mónika, mint a művek szerzőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon található tartalom semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.).

A Weboldal tartalma a szerző szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Weboldalon található bármely tartalom vagy annak részlete (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, a szerző nevének pontos feltüntetésével használható fel, összehangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szerzői jogi törvény) rendelkezéseivel.

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A szerző engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles közvetlen szerző  Papp Mónika nevét, valamint a Weboldalt, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domain-ek vonatkozásában.

Tilos a Weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Szerzői jogi törvény, Btk.,) jogkövetkezményeket vonják maga után.

A szerző, illetve a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetes felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – bármely módon történő használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában oldalanként 250.000 Ft + ÁFA (azaz oldalanként kettőszázötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó) összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben.

Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Weboldal egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el a jelen pontban rögzített kötbér kikötését, valamint azt, hogy a jogsértéssel okozott károkért köteles helyt állni.  A jogsértő köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő és a kötbér összegét meghaladó valamennyi kárát megtéríteni ideértve az okozott többlet-költségeket is.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A cookie, hírlevél és direkt marketing (DM, hírlevél), továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Tájékoztató előírásai az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki.

Jelen ÁSZF 2023.09.01. napjától hatályos annak visszavonásig, illetve módosításig.